Asclepias incarnata, Swamp milkweed

Asclepias-incarnata-18774
Asclepias incarnata, Swamp milkweed