Asclepias incarnata, Swamp milkweed

Asclepias-incarnata-18775
Asclepias incarnata, Swamp milkweed