Asclepias incarnata, Swamp milkweed

Asclepias-incarnata-34802
Asclepias incarnata, Swamp milkweed