Asclepias incarnata, Swamp milkweed

Asclepias-incarnata-39335
Asclepias incarnata, Swamp milkweed