Asclepias incarnata, Swamp milkweed

Asclepias-incarnata-8414_4993
Asclepias incarnata, Swamp milkweed