Asclepias incarnata, Swamp milkweed

Asclepias-incarnata-8414_4994
Asclepias incarnata, Swamp milkweed