Asclepias incarnata, Swamp milkweed

Asclepias-incarnata-8414_4997
Asclepias incarnata, Swamp milkweed