Asclepias incarnata, Swamp milkweed

Asclepias-incarnata-8414_5000
Asclepias incarnata, Swamp milkweed