Asclepias incarnata, Swamp milkweed

Asclepias-incarnata-8414_5001
Asclepias incarnata, Swamp milkweed