Asclepias incarnata, Swamp milkweed

Asclepias-incarnata-87315
Asclepias incarnata, Swamp milkweed