Asclepias incarnata, Swamp milkweed

Asclepias-incarnata-87316
Asclepias incarnata, Swamp milkweed