Asclepias incarnata, Swamp milkweed

Asclepias-incarnata-87317
Asclepias incarnata, Swamp milkweed