Asclepias incarnata, Swamp milkweed

Asclepias-incarnata-87318
Asclepias incarnata, Swamp milkweed