Asclepias incarnata, Swamp milkweed

Asclepias-incarnata-87318_1
Asclepias incarnata, Swamp milkweed