Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-2437
Common Milkweed, Asclepias syriaca