Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-2439
Common Milkweed, Asclepias syriaca