Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-2440
Common Milkweed, Asclepias syriaca