Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-2442
Common Milkweed, Asclepias syriaca