Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-2443
Common Milkweed, Asclepias syriaca