Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-2444
Common Milkweed, Asclepias syriaca