Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-32039
Common Milkweed, Asclepias syriaca