Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-32336
Common Milkweed, Asclepias syriaca