Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-32345
Common Milkweed, Asclepias syriaca