Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-61414_378
Common Milkweed, Asclepias syriaca