Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-6151404
Common Milkweed, Asclepias syriaca