Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-72914_4768c
Common Milkweed, Asclepias syriaca