Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-72914_4777c
Common Milkweed, Asclepias syriaca