Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-82713251
Common Milkweed, Asclepias syriaca