Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-82713256
Common Milkweed, Asclepias syriaca