Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-82713268
Common Milkweed, Asclepias syriaca