Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-86497
Common Milkweed, Asclepias syriaca