Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-tuberosa-6151403
Common Milkweed, Asclepias syriaca