Eucommia ulmoides, Tu chung, Du-zhong, Eucommia, Hardy rubber tree, 杜仲

Eucommia_ulm_93228
Eucommia ulmoides, Tu chung, Du-zhong, Eucommia, Hardy rubber tree, 杜仲