Eucommia ulmoides, Tu-chung, Du-zhong, Eucommia, Hardy rubber tree, 杜仲

Eucommia ulmoides-59225
Eucommia ulmoides, Tu-chung, Du-zhong, Eucommia, Hardy rubber tree, 杜仲